< Wszystkie tematy
Drukuj

Czy Kilometrówka Jest Przychodem

Kilometrówka jest jedną z metod rozliczania się pracowników za podróże służbowe, polegającą na wypłacie kwoty za pokonane kilometry samochodem prywatnym. W praktyce oznacza to, że pracownik otrzymuje zwrot kosztów za przejechane kilometry na podstawie stawki ustalonej przez pracodawcę.

Warto zaznaczyć, że kilometrówka nie jest traktowana jako przychód dla pracownika, a jedynie jako zwrot kosztów poniesionych w związku z podróżą służbową. Oznacza to, że nie podlega ona opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Przetestuj za darmo program do obsługi kilometrówki online

Dla firm rozliczających się za kilometrówkę istotne jest właściwe dokumentowanie przejazdów, tak aby móc udokumentować koszty poniesione przez pracowników. W tym celu warto prowadzić odpowiednią dokumentację, taką jak dziennik przejazdów, w którym pracownik zapisuje datę, przejechaną trasę oraz liczbę przejechanych kilometrów.

Warto również pamiętać o tym, że w przypadku kilometrówki istnieją określone limity, które określają maksymalną kwotę, jaką pracownik może otrzymać za pokonane kilometry. Przekroczenie tych limitów może skutkować koniecznością opodatkowania nadwyżki.

Podsumowując, kilometrówka nie jest traktowana jako przychód dla pracownika, ale jako zwrot kosztów za podróże służbowe. Dla firm rozliczających się w ten sposób ważne jest właściwe dokumentowanie przejazdów oraz przestrzeganie określonych limitów.

Tabela zawartości
pl_PLPolish