< Wszystkie tematy
Drukuj

Czy Kilometrówka Jest Ustawowa

Kilometrówka jest popularnym sposobem rozliczania pracowników, którzy wykonują pracę poza siedzibą firmy i korzystają z własnego samochodu służbowego lub prywatnego w celach służbowych. Często pojawia się pytanie, czy kilometrówka jest ustawowa i zgodna z przepisami prawa.

W polskim prawie nie ma jednej ustawy regulującej kwestie związane z kilometrówką. Zamiast tego, przepisy dotyczące rozliczania kosztów podróży służbowych i wyznaczania stawek za przejazdy samochodem są rozproszone w różnych aktach prawnych, takich jak Kodeks pracy, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czy ustawy o rachunkowości.

Przetestuj za darmo program do obsługi kilometrówki online

W praktyce, aby firma mogła stosować kilometrówkę, musi spełnić określone warunki. Przede wszystkim, pracownik musi posiadać umowę o pracę lub inną umowę cywilnoprawną z pracodawcą, która określa zakres obowiązków służbowych i warunki rozliczania kosztów podróży. Ponadto, pracodawca musi ustalić stawkę za przejazdy samochodem służbowym, która powinna być uzgodniona z pracownikiem i być zgodna z obowiązującymi przepisami.

Warto również zaznaczyć, że stosowanie kilometrówki wiąże się z obowiązkiem prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, w tym ewidencji przebiegu pojazdu, raportów z podróży służbowych oraz faktur za paliwo i inne koszty związane z użytkowaniem samochodu. Brak prawidłowej dokumentacji może skutkować problemami podczas kontroli organów podatkowych lub ZUS.

Podsumowując, choć kilometrówka nie jest uregulowana w jednym konkretnym akcie prawnym, to jednak jest praktyką powszechnie stosowaną w polskich firmach. Ważne jest jednak, aby firma stosująca ten sposób rozliczania kosztów podróży służbowych działała zgodnie z obowiązującymi przepisami i prowadziła odpowiednią dokumentację, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji prawnych.

Tabela zawartości
pl_PLPolish